тут появится виджет

Кабінет інфекційних захворювань

Кабінет інфекційних захворювань – є структурним підрозділом КЗОЗ «Харківська міська дитяча полікліника №23».

Основним завданням діяльності кабінету є:

  1. Проведення лікувально-діагностичної та консультативної  допомоги інфекційним хворим, у тому числі ВІЛ-інфікованим;
  2. Своєчасне виявлення інфекційних хворих з наданням їм необхідної медичної допомоги;
  3. Організація диспансерного спостереження за перехворілими на інфекційні хвороби,   також ВІЛ-інфікованими;
  4. Вивчення та аналіз динаміки інфекційної захворюваності, розробка заходів щодо її зниження;
  5. Організація та проведенн санітарно-освітньої роботи серед населення;
  6. Організація заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики;
  7. Проведення роботи з профілактики туберкульозу.

Кабінет інфекційних захворювань працює з 9.00 до 15.00.

Кабінет інфекційних захворювань включає:

  • кабінет № 39 (2 поверх) – проводить прийом лікр I категорії,  інфекціоніст дитячий Шостак Т.М;
  • кабінет № 38 (2 поверх) – проводить прийом лікр I категорії,  інфекціоніст дитячий Шиліна А.М.