тут появится виджет

Кабінет неврологічний

Неврологічну допомогу дітям Київського району здійснюють два дитячих-невролога:

Гольтяй Олена Михайлівна, лікар вищої категорії, стаж роботи за фахом 28 років.

Горбунов Юрій Павлович, лікар першої категорії, стаж роботи за фахом 23 роки.

Кабінет невролога розташований на 3 поверсі каб.№ 72 та на 2 поверсі каб.35.

Неврологічний кабінет – підрозділ поліклініки, в якому здійснюється і забезпечує лікувально-діагностичне, консультативне, профілактичне та організаційно-методична допомога дітям та підліткам з питань дитячої неврології.

Для цього дитячий-невролог:

  • Здійснює консультативну та лікувально-профілактичну допомогу хворим дітям і підліткам в поліклініці і вдома, за направленням дільничного педіатра;
  • Проводить прийом дітей і підлітків з відхиленням у стані здоров`я в поліклініці та обов`язкові медичні профілактичні огляди дітей та підлітків за графіком;
  • Приймає участь у проведенні протиепідемічних заходів у навчальних закладах;
  • Здійснює диспансерний нагляд за хворими відповідного профілю, щорічно аналізує ефективність диспансеризації;
  • Визначає наявність медичних показань у дітей до 18 років для встановлення їм інвалідності та бере участь спільно з дільничим педіатром у підготовці та оформленні документів для розгляду на засіданні ЛКК (для визначення дитини-інвалідом до 16 років), та МСЕКів (для визначення інвалідом з дитинства, або інвалідом);
  • Проводить просвітницьку роботу щодо формування здорового способу життя, профілактичних захворювань, тощо;
  • Впроваджує нові технології лікування дітей та підлітків;
  • Систематично підтверджує свою кваліфікацію;
  • Веде звітно-облікову документацію в установленому порядку.

Дитячий-невролог працює в тісному контакті з іншими лікарями дитячої поліклініки, а також з медичними установами міста різного типу, на всамперед  – з КЗОЗ «Міська дитяча лікарня № 5», ДУ «Інститут охорони здоров`я дітей і підлітків НАМН України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер № 3» та інші.

При необхідності, яку визначає дитячий-невролог, діти та підлітки направляються до цих медичних закладів з метою подальшої діагностики та лікування.

Головною метою лікаря дитячого невролога є своєчасне і правильне обстеження та лікування здорових та хворих дітей та підлітків, що мешкають у районі який обслуговує ХМДП № 23.